legal notice

Responsible for the content of this website:

Taki Kiometzis
Lindenstraße 146
40233 Düsseldorf
mail@takikiometzis.de

VAT No: DE 242681974

© all pictures, texts:
Taki Kiometzis